ΓΕΡΜΑΝΙΚΑ ΓΙΑ ΦΟΙΤΗΤΕΣ – ΕΝΗΛΙΚΕΣ

Ο κ. Καγγελάρης δίδασκε από το 1989 – 2000 σαν μόνιμος καθηγητής και απασχολούνταν σαν εξεταστής προφορικών και γραπτών εξετάσεων στο Goethe Institut Patras. Από το 2000 μέχρι και σήμερα παραμένει εξεταστής στο Goethe Institut Athen.

Το πρόγραμμα των τμημάτων μας είναι αποτέλεσμα πολυετούς εμπειρίας και ακολουθεί τις προτεινόμενες διδακτικές ώρες των γερμανικών εκδοτικών οίκων που συνεργαζόμαστε. Α1-Α2-Β1 σε 16 ή σε 11 μήνες, Β2 σε 8 μήνες, C1 σε 8 μήνες, C2 σε 10 μήνες. Τα μαθήματα γίνονται δύο φορές την εβδομάδα από 1,5 ή από 2 ώρες.

Πρόγραμμα Βασικού Επιπέδου Α1-Α2-Β1

Φοιτητές-Ενήλικες

Τμήμα Κανονικής Διάρκειας
1η Επιλογή
Οκτώβριος - Μάιος | Οκτώβριος - Μάιος
Ολοκλήρωση Ύλης Επιπέδου Β1 (16 μήνες)
2η Επιλογή (Α)
Οκτώβριος - Σεπτέμβριος (Χωρίς Αύγουστο)
Ολοκλήρωση Ύλης Επιπέδου Β1 (11 μήνες)
2η Επιλογή (Β)
Οκτώβριος-Μάιος | Οκτώβριος-Δεκέμβριος
Ολοκλήρωση Ύλης Επιπέδου Β1 (11 μήνες)
Εντατικό Τμήμα
Οκτώβριος-Μάιος
Ολοκλήρωση Ύλης Επιπέδου Β1

Πρόγραμμα Μεσαίου Επιπέδου Β2

Τμήμα Κανονικής Διάρκειας
1η Επιλογή
Οκτώβριος-Μάιος
Ολοκλήρωση Ύλης Επιπέδου Β2 και προετοιμασία για τις εξετάσεις Goethe Zertifikat B2 (8 μήνες)
2η Επιλογή
Iανουάριος-Σεπτέμβριος (χωρίς Αύγουστο)
Ολοκλήρωση Ύλης Επιπέδου Β2 και προετοιμασία για τις εξετάσεις Goethe Zertifikat B2 (8 μήνες)
Υπερεντατικό Τμήμα
Οκτώβριος (Α1)
Σεπτέμβριος (χωρίς Αύγουστο)
Ολοκλήρωση Ύλης Επιπέδου Β2

Πρόγραμμα Ανώτερου Επιπέδου C1-C2

Επιλογή 1
Οκτώβριος - Μάιος / Ιούνιος
Ύλη Επιπέδου C1 και προετοιμασία για τις εξετάσεις Goethe Zertifikat C1
Επιλογή 2
Οκτώβριος - Ιούνιος / Σεπτέμβριος
Ύλη Επιπέδου C2 και προετοιμασία για τις εξετάσεις Goethe Zertifikat C2
Προετοιμασία μαθητών για τις εισαγωγικές εξετάσεις στην Γερμανική Φιλολογία
Τμήματα προετοιμασίας για τις κρατικές εξετάσεις όλων των επιπέδων B1-B2, C1-C2
Προετοιμασίας για εξετάσεις Test Daf
Δυνατότητα ιδιαιτέρου μαθήματος ή τμήματος 2-3 ατόμων με ιδιαίτερα χαμηλές τιμές
Τμήματα για ιατρούς – Επίπεδο Β1 και Επίπεδο Β2 – C1
Τα τμήματα μας αντιστοιχούν στην κλίμακα επιπέδων του Κοινού Ευρωπαϊκού Πλαισίου Αναφοράς για τις γλώσσες https://sdpatras.gr/eksetaseis/ και αποτελούνται από

  • 5-8 άτομα
  • 3-4 άτομα
  • 2 άτομα (ειδικό τμήμα) 
  • 1 άτομο (ειδικό τμήμα)

ΔΙΔΑΚΤΡΑ

Τα δίδακτρα ανέρχονται στα 5 – 6 € η ώρα. Στα ειδικά τμήματα τα δίδακτρα καθορίζονται κατόπιν προσωπικής συνεννόησης. 

ΔΙΔΑΚΤΡΑ

Οι μαθητές μας συμμετέχουν με σχεδόν απόλυτη επιτυχία στις εξετάσεις του Goethe Institut, είτε κατόπιν επιθυμίας τους στις εξετάσεις του Αυστριακού Ινστιτούτου ÖSD, είτε σε αυτές του Υπουργείου Παιδείας ΚΠΓ.

Τα μαθήματα γίνονται με φυσική παρουσία, από απόσταση με Skype ή Zoom στο ψηφιακό περιβάλλον του γερμανικού εκδοτικού οίκου https://sdpatras.gr/diadiktyaka-mathimata/, ή τέλος υβριδικά https://sdpatras.gr/yvridika-mathimata/.

Με την εγγραφή σας σε ένα από τα τμήματα μας έχετε πρόσβαση στην δική μας ψηφιακή γραμματική και σε θεματικό λεξιλόγιο ανά επίπεδο.

Έναρξη νέων τμημάτων:

Ιανουάριος-Φεβρουάριος

Μάθε το επίπεδό σου!

Γερμανικά επίπεδο Α1-Α2-Β1

Μάθε το επίπεδό σου!

 Γερμανικά επίπεδο Β1+ Β2, C1