Διαδικτυακά Μαθήματα

Από το 2013 παρέχουμε μαθήματα μέσω διαδικτύου, δίνοντας έτσι τη δυνατότητα σε όσους δεν μπορούν για τον οποιονδήποτε λόγο να έρθουν στον χώρο μας να μάθουν Γερμανικά ή Αγγλικά με την ποιότητα, την αποτελεσματικότητα και την εγγύηση του ονόματός μας.

 

Τα βασικά χαρακτηριστικά της υπηρεσίας μας είναι:

  • Μόνο ζωντανό μάθημα με εξειδικευμένους διδάσκοντες.
  • Μάθημα με χρήση έντυπων και ειδικών ψηφιακών βιβλίων, όπως στην τάξη.
  • Χρήση πίνακα όπως στην τάξη.
  • Μάθημα σε προκαθορισμένα τμήματα, αλλά και ατομικά.
  • Τεχνικά σωστό και σύγχρονο μάθημα
  • Προσιτή κοστολόγηση του μαθήματος – αναλόγως επιπέδου.