Uncategorized

Οι κατασκευές μας άρχισαν!!!

By October 19, 2021 No Comments

Το τμήμα κατασκευές και Γερμανικά μόλις ξεκίνησε και οι μικροί μαθητές μας μπαίνουν στον κόσμο τον Γερμανικών με την μέθοδο Kikus Deutsch!!